Restaurant day

08. 01. 2024 |  Kateřina Weisová

Velké poděkování patří všem, kteří s námi připravili, realizovali a podpořili vánoční „Restaurant day“. Výtěžek 13 000 korun věnujeme dětské psychiatrii FN Motol.

top chev